Wat te doen aan mijn pensioen?

Veel mensen hebben geen of toch weinig zicht op wat er met hun pensioengeld gebeurt. Het is nochtans voor velen het voornaamste spaarpotje voor later. En net omdat dit geld op erg lange termijn is belegd, houdt het extra steek om dit duurzaam te doen, ook financieel.

Nog een belangrijk argument om je pensioen te verduurzamen, is de impact die je daarmee hebt. De Britse campagne Make My Money Matter berekende dat je 21 keer meer impact kan hebben met het vergroenen van je pensioen dan door veggie te eten, nooit meer te vliegen en voor groene energie te kiezen samen. In ons land voerde Fairfin al campagne voor meer duurzame pensioenen.

Veel mensen willen ongetwijfeld niet dat hun geld bijdraagt aan de problemen zoals de klimaatverandering. Maar wat kan je doen? Hieronder stellen we drie concrete zaken voor.

 

1) Controleer je pensioenpot

Het pensioen waarvoor je spaart via je werkgever of als zelfstandige (tweede pijler van ons pensioensysteem) of dat je zelf bijeen spaart (derde pijler), zit in een beleggingsfonds dat beheerd wordt door een bank of verzekeraar.

Sommige van die financiële instellingen hebben al een aantal stappen gezet op het vlak van duurzaamheid. Andere nog veel minder. Helaas gaan deze pensioenfondsen in het algemeen nog niet erg ver op het vlak van duurzaamheid, zelfs niet diegene die er al mee bezig zijn. Er is dus nog een lange weg te gaan om onze pensioenen te verduurzamen.

Wil je weten hoe je bank in het algemeen scoort op duurzaamheid, kan je terecht bij de Bankwijzer van Fairfin. Wil je weten hoe jouw pensioenfonds het doet op dit terrein, kan je vijf vragen stellen. We schreven er eerder de blog ‘In vijf vragen naar een meer duurzaam fonds’ over. Die gaat over gewone beleggingsfondsen, maar voor pensioenproducten gaat hetzelfde op.

Concreet gaat het om deze vragen:

  • Welke strategieën past mijn fonds toe?
  • Hoe past mijn fonds deze strategieën toe?
  • Wat zijn de grootste posities in het fonds?
  • Welke informatie krijg ik over de duurzaamheid van mijn fonds?
  • Heeft mijn fonds een duurzaamheidslabel?

 

2) Ga in gesprek

Nog heel vaak horen we dat fondsen niet worden verduurzaamd, omdat mensen er niet om vragen. Dat bewijst dat je een verschil kan maken door in gesprek te gaan, zeker als veel mensen dit zouden doen.

Zo kan je bij je bank of verzekeraar aankloppen met de bovenstaande vragen. Blijf zeker doorvragen tot je bevredigende antwoorden hebt gekregen.

Ook met je werkgever kan je het gesprek aangaan over het werkgeverspensioen. Weet jouw werk wat er met je pensioen gebeurt? Heeft jouw bedrijf of de organisatie voor wie je werkt al met de beheerder gesproken? Misschien zijn er wel collega’s die zich hier ook zorgen over maken en kan je samen één en ander uitzoeken.

Natuurlijk moeten we met ons allen ook in gesprek gaan met onze politici. Klop bijvoorbeeld eens aan bij jouw volksvertegenwoordiger. De federale overheid besliste al om niet meer in fossiele bedrijven te investeren met de pensioenen van contractuele ambtenaren. Maar wat met de rest? De verduurzaming van onze pensioenen maakte deel uit van de grote fiscale hervorming, maar die is gesneuveld op de regeringstafel.

 

3) Verplaats je geld

Ben je niet tevreden over wat er met je geld gebeurt, is er altijd de optie om je geld te verplaatsen. Waarheen? We moeten toegeven dat het niet zo makkelijk is. Zoals gezegd gaan zelf de pensioenfondsen die zich duurzaam noemen niet erg ver op dit vlak. Het positieve is dat zij er tenminste wel mee bezig zijn en stappen zetten. Er zijn dus zeker verschillen.

Opgelet, als je bijvoorbeeld je pensioenspaarfonds wilt veranderen, kan dit met in- en uitstapkosten en transferkosten komen. Het is goed om dit op voorhand goed te bekijken en bespreken met je nieuwe beheerder. Wissel je bijvoorbeeld van bank, kan het zijn dat je nieuwe bank de kosten op zich wil nemen.

 

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 14 =