Towards Sustainability-label wordt strenger

Een klassieke vraag aan het begin van het jaar: wat is er allemaal veranderd op 1 januari? In de wondere wereld van duurzaam beleggen heel wat. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm van het Towards Sustainability verstrengd.

Voor wie Towards Sustainbility nog niet kent, dat is het voornaamste duurzaamheidslabel voor financiële producten in ons land. Meer dan 750 producten van ruim 100 financiële instellingen uit 10 landen dragen het label, goed voor een berg geld van 500 miljard euro. Een volledig overzicht van alle producten vind je op de website van het label.

Het label wordt toegekend door een onafhankelijke vzw, het Centraal Labelling Agentschap (CLA). Het verifiëren van de beleggingsfondsen en andere spaar- en beleggingsproducten gebeurt door Forum Ethibel, een onafhankelijke auditeur, en door de Universiteit Antwerpen en Ichec Brussels Management School.

Minimumgrens

Toward Sustainability kan je best zien als minimumgrens. Elk beleggegingsfonds met het label moet bijvoorbeeld minimum een aantal strategieën om duurzaam te beleggen volgen. Hoe deze strategieën precies werken, staat centraal in onze opleidingen duurzaam beleggen.

Zoals de naam suggereert, is het de bedoeling de ambities geleidelijk op te drijven.

Zoals het woord Towards in de naam suggereert, is het de bedoeling de ambities geleidelijk op te drijven en op die manier zoveel mogelijk financiële spelers in de richting van duurzaamheid te bewegen.

Het kan dus goed zijn dat jij vind dat het label niet ver genoeg gaat op het vlak van duurzaamheid. Weet evenwel dat er een pak beleggingsfondsen met het label verdergaan dan de kwaliteitsnorm voorschrijft. Wat die voorschriften precies inhouden, lees je hier.

Strengere norm

Begin 2024 is de norm dus strenger geworden. Dat betekent dat alle producten met het label aan de strengere voorschriften zullen moeten voldoen, niet enkel nieuwe aanvragers. Om de twee jaar vindt zo’n herziening plaats. Eerder gebeurde dat al eens in 2021. Dit jaar gaat dus de derde versie van de kwaliteitsnorm in.

Wat is er concreet veranderd? We sommen enkele punten op:

  • Energiebedrijven in de portefeuille mogen niet investeren in nieuwe olie- of gasvelden, en niet betrokken zijn bij de bouw van nieuwe steenkoolcentrales.

Niet alle fossiele investeringen zijn dus per definitie uitgesloten uit producten met het label. Vind je het als belegger toch belangrijk dat jouw geld niet naar de fossiele industrie gaat, dan kan je dit ingeven bij de zoekfunctie, die toelaat om te zoeken tussen de gelabelde producten. Zet je de maximale blootstelling aan fossiele brandstoffen op 0%, dan krijg je enkel die producten die de sector volledig uitsluiten. De screener laat trouwens nog op andere manieren toe om je zoektocht te verfijnen.

  • Wie belooft in de meeste duurzame bedrijven uit een sector te beleggen, een zogenaamde Best-in-Class-aanpak, moet minstens 25 procent van de bedrijven uitsluiten.
  • Wie als doel stelt om in een bepaald domein meer duurzaam te zijn dan een benchmark, een referentie zeg maar, moet ook in een percentage uitdrukken hoeveel beter.
  • Voor overheidsobligaties wordt er gekeken naar de principes rond goed bestuur die zijn opgesteld door de Wereldbank in zes Worldwide Governance Indicators (WGI). Die peilen naar de vrije meningsuiting en verantwoordingsplicht, politieke stabiliteit, de effectiviteit van de overheid, de kwaliteit van de regelgeving, de rechtsstaat, en de beheersing van corruptie.

Wie meer wil weten, kan dit artikel op de website van Towards Sustainability lezen. Wie alle details wil kennen, kan dit stevig document in het Engels doornemen.

 

 

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + negentien =