Politie-inval is goede zaak voor duurzaam beleggen

 

Duitse speurders zijn binnengevallen bij DWS, de vermogensdochter van Deutsche Bank, om beschuldigingen van greenwashing te onderzoeken. Dat stelt duurzaam beleggen in een kwalijk daglicht, maar op wat langere termijn is het goed nieuws.

 

De zaak tegen vermogensbeheerder DWS en zijn meerderheidsaandeelhouder Deutsche Bank was al eerder aan het licht gebracht door een klokkenluider. Die kaartte aan dat DWS in zijn jaarverslag over 2020 onterecht claimde dat ondertussen meer dan de helft van zijn beleggingen duurzaam gebeuren, in totaal bijna 500 miljard euro.

Concreet gaat het om het gebruik van zogenaamde ESG-score om beleggingen te selecteren. Volgens het bewuste rapport maakten die scores op het vlak van milieu (E) sociaal beleid (S) en goed bestuur (G) integraal deel uit van het beleggingsproces. Volgens de klokkenluider, een voormalig hoofd van duurzaam beleggen binnen DWS, was dat niet zo. Een duidelijk geval dus van greenwashing, zich groener voordoen dan in werkelijkheid het geval is.

Het onderzoek van de Duitse en Amerikaanse toezichthouders bracht volgens de speurders inderdaad aan het licht dat maar een minderheid van de beleggingen tot stand kwam na een ESG-integratie. In het jongste jaarrapport claimt DWS alvast opvallend veel minder duurzaam te beleggen.

Korte termijn

Criticasters zien hier ongetwijfeld de bevestiging in dat ESG-beleggen – een populaire maar niet de enige manier om duurzaam te beleggen – niet meer dan een dun laagje ‘fake groen’ legt op fondsen. En dat duurzaam beleggen in het algemeen niet veel meer is dan marketing.

Op korte termijn zijn dergelijke grote schandalen ongetwijfeld slecht voor het vertrouwen bij beleggers, want ze bevestigen veel van de vooroordelen en misverstanden die er bestaan over duurzaam beleggen.  

,

 

Dit zendt een duidelijk signaal dat toezichthouders greenwashing ernstig nemen.

Lange termijn

Op lange termijn is de inval echter goed nieuws. Dit zendt ten eerste een duidelijk signaal dat toezichthouders greenwashing ernstig nemen. De boodschap zal ongetwijfeld aankomen. Banken en vermogensbeheerders zijn als de dood voor de reputatieschade die volgt uit een dergelijke zaak. Bovendien kunnen hoge boetes wegen op de resultaten.

Ten tweede is dit goed nieuws voor spelers die duurzaamheid wel serieus nemen. Wie ernstig werk maakt van duurzaam beleggen moet daarvoor een inspanning leveren. Het is ontmoedigend als anderen onterecht kunnen claimen dat ze die moeite ook doen.

ESG-scores

De beschuldigingen aan het adres van DWS plaatsen ESG-beleggen in een slecht daglicht. ESG-scores zijn nochtans een handig hulpmiddel om een beeld te proberen vormen van de prestaties van een bedrijf op het vlak van duurzaamheid. Dat is complex en wellicht onvermijdelijk voer voor discussie. Maar het alternatief, de prestaties op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur dan maar volledig buiten beschouwing laten, biedt ook geen soelaas.

Berichten als deze moeten je als belegger vooral bewust maken dat je moet opletten voor greenwashing. Het probleem is lang niet verdwenen en aangezien de vraag naar duurzame beleggingsproducten zo sterk stijgt, zullen er gladde ‘groene’ praatjes gemaakt blijven worden. Het is dus zaak ten alle tijden kritisch te blijven, maak je huiswerk voor je in een fonds belegt en durf vragen te stellen aan je bank of adviseur.

 

Wil je meer weten over ESG-beleggen, over hoe je greenwashing kan herkennen of hoe je de duurzaamheid van je fonds kan beoordelen, neem dan zeker een kijkje naar onze opleiding ‘duurzaam sparen en beleggen’.

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie + 17 =