Ook uw aanvullend pensioen kan wat duurzaamheid gebruiken

Auteur: Bruno Iserbyt

In een vorige blog hadden we het over pensioensparen. Dit wordt meestal de derde pijler genoemd. De eerste pijler is het wettelijk pensioen dat u van de overheid mag verwachten. Het aanvullend pensioen dat werkgevers aanbieden aan werknemers, via een groepsverzekering of een pensioenfonds wordt vaak als de tweede pijler omschreven. Deze pijler bevat ook het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

Wie een aanvullend pensioen krijgt via de werkgever, kan via de personeelsdienst allicht te weten komen hoe duurzaam die extra pensioenopbouw gebeurt. Volgens koepelorganisatie PensioPlus gaat het alvast de goede kant op. PensioPlus verenigt de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de inrichters van een sectoraal aanvullend pensioenplan. Eind 2021 beheerden de Belgische IBP’s samen 47,1 miljard EUR. Ook voor PensioPlus wordt ESG een steeds relevanter thema.

Pensioenfondsen delen ervaringen over hoe een invulling te geven aan duurzaam investeren

Denkpistes

Binnen de schoot van de organisatie werd enkele jaren geleden de werkgroep sustainable finance in het leven geroepen. Het is de plaats om ervaringen te delen over hoe pensioenfondsen een invulling kunnen geven aan duurzaam investeren. De werkgroep bereidde een antwoord voor op de enquête “Survey on policy options for a Belgian Strategy for Sustainable Finance”.

Daarnaast bekeek de werkgroep wat onze noorderburen ontwikkelden in het kader van het “Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen”. Omdat de Belgische overheid er aan dacht om 2de en 3de pijlerpensioenplannen niet langer toe te laten te investeren in fossiele brandstoffen, werden alternatieve denkpistes onderzocht.

Marc Van den Bosch, adjunct-secretaris-generaal van PensioPlus legt uit: “ESG-aspecten (Environmental, Social & Governance) blijven iets om nog meer rekening mee te houden dan nu al gebeurt. Pensioenfondsen kunnen een voorname rol spelen in de financiering van de transitie naar een duurzame en groene economie. Door investeringen binnen het kader van onze prudentiële regelgeving te kanaliseren in de richting van een transitie naar een meer klimaatneutrale en -bestendige economie wil de sector bijdragen tot de verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen.”

Lokale besturen

Ook lokale besturen bieden soms extra pensioenopbouw aan. In 2022 traden zo’n 611 Vlaamse lokale besturen toe tot het pensioenfonds OFP Prolocus. Dat zorgt voor het aanvullend pensioen van hun zowat 74.000 contractanten. Ook deze 74.000 ambtenaren kunnen via hun personeelsdienst. Het fonds belegt volgens een duurzaamheidscharter. Het charter sluit bedrijven en sectoren uit, en gaat daarbij soms zelfs verder dan het Towards Sustainability – label, maar wil anderzijds in een overgangsperiode ook specifiek investeren om sectoren actief te helpen bij de energietransitie. Zelfs impactinvesteren, investeren met rechtstreekse maatschappelijke impact, is voorzien.

“Onze eerste ambitie is natuurlijk een goed pensioenfonds zijn voor onze leden. Lokale besturen die aansluiten, worden betrokken in de raad van bestuur en de algemene vergadering. Als publiek fonds wordt transparantie een van onze hoofdbekommernissen. Naast de jaarverslagen en rapporteringen zullen we ook jaarlijks een transparantieverslag voorstellen, en we zullen daarover ook uitgebreid communiceren. Specifiek op het vlak van duurzaamheid bekijken we of we een heldere rapportering kunnen opzetten die aan de besturen duidelijk maakt hoe ze meewerken aan de realisatie van de SDG’s. Besturen moeten zich betrokken voelen en weten wat we doen. Dat is logisch, want we zullen hun publieke geld beleggen,” aldus  Peter Sommen, gedelegeerd bestuurder van OFP Prolocus.

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig − zeventien =