Nieuwe duurzame belegger, de Nationale Bank

Ons land is een duurzame belegger rijker, namelijk de Nationale Bank van België. De NBB nam daarvoor een Handvest over duurzaam en verantwoord investeren aan en gaat ook klimaatgerelateerde rapporten opstellen. “Documenten die een grote stap voorwaarts betekenen op weg naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie”, klinkt het.

Het gaat voor alle duidelijkheid over de zogenaamde niet-monetaire portefeuille, het geld dat de bank niet gebruikt om haar beleid uit te voeren. Het gaat volgens het jongste jaarverslag over een stevig potje van 20,9 miljard euro.

Strategie

Wat gaat de Nationale Bank precies doen om haar reserves te verduurzamen? Ze past een aantal duurzaamheidsstragieën toe, zoals we die uitgebreid uitleggen in onze e-learing.

Zo zullen de beheerders nagaan of alle investeringen een aantal belangrijke internationale afspraken nakomen. Het gaat bijvoorbeeld over het UN Global Compact, tien principes rond mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en corruptie.

De Nationale Bank belooft steeds strenger te worden

Het Handvest sluit ook bepaalde activiteiten uit, bijvoorbeeld tabak en controversiële wapens. Op het vlak van investeringen in fossiele energie is er een kader “om steeds striktere drempelwaarden te bepalen om de transitie naar een klimaatneutrale economie te ondersteunen.” De beheerders zullen met andere woorden steeds strenger worden, beloven ze.

Daarnaast zal de Nationale Bank ook gebruik maken van scores die bedrijven en landen halen op zogenaamde ESG-criteria, jargon voor punten die ze krijgen voor hun prestaties op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Deze moeten dienen om “de volledige portefeuille te verbinden tot de langetermijndoelstelling van een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen uiterlijk 2050.”

Over de klimaatimpact van de investeringen in de portefeuille zal de Nationale Bank voortaan op dezelfde manier rapporteren als de andere centralen banken in de eurozone.

Tot slot belegt de Bank ook thematisch. “Door te beleggen in thematische activa zoals groene, sociale en duurzame obligaties, financiert de Bank de transitie naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie”, leest het Handvest.

Ook hier klinkt de belofte om meer te doen in de toekomst. “Eind 2022 had de Bank ongeveer 10% van haar volledige portefeuille belegd in thematische activa. Ze streeft ernaar dit aandeel te blijven vergroten.”

Signaalfunctie

Critici zullen misschien opmerken dat de verduurzaming van het investeringsbeleid verder moet gaan om een snelle transitie mogelijk te maken. En dat de bank haar monetaire portefeuilles, de vele duizenden miljarden die in het eurosysteem in zijn geheel rondgaan, ook zou moeten verduurzamen.

Anderzijds bevestigt deze beslissing nog eens de richting die de financiële wereld uitgaat. Duurzaam beleggen wordt de standaard, ook voor grote institutionele spelers. Het is dus niet enkel marketing of een hype die wel overwaait. Als toezichthouder op de banken heeft de Nationale Bank bovendien een belangrijke signaalfunctie. Ze geeft met haar investeringsbeleid alvast het goede voorbeeld voor investeerders die hun portefeuilles nog niet aan het verduurzamen zijn.

In het filmpje hieronder geeft de Nationale Bank zelf meer uitleg.

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf + vier =