Help, mijn bankier wil me een taxonomie geven

Neen, je bankier wil je geen pijnlijke medische behandeling geven noch wil hij je laten opzetten na je dood. Als hij of zij over de taxonomie begint, gaat het over wat volgens Europa duurzame activiteiten zijn.

In een eerder blog bespraken we al dat je bankier sinds 2 augustus verplicht is te vragen of je duurzaam wilt beleggen. Als je – hopelijk toch – ja zegt, volgt een gesprek waaruit je voorkeuren op het vlak van duurzaamheid moeten duidelijk worden.

Dat gesprek gebeurt op basis van een aantal vragen. Een eerste vraag of je rekening wil houden met de negatieve effecten van je investeringen bespraken we al in een eerdere blog. Een andere vraag luidt officieel:

Of u wenst dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon u taxonomie-beleggingen aanbiedt, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd.

Vrij vertaald: wil je als belegger de taxonomie volgen? Zo ja, hoe strikt wil je daarin zijn?

Wil je de taxonomie volgen? Zo ja, hoe strikt wil je daarin zijn?

Taxonomie

De taxonomie is een classificatiesysteem, een lijst zeg maar, van wat duurzame of groene activiteiten zijn. Concreet gaat het om producten of diensten die bijdragen aan het behalen van minstens één van de Europese doelen hieronder en tegelijk andere doelen niet verderaf brengen.

Belangrijk om te begrijpen is dat de taxonomie bepaalde activiteiten als ‘groen’ bestempeld. Niet bedrijf x of y is duurzaam, noch sector zus of zo, wel een product dat op een bepaalde manier is gemaakt.

Heel concreet gaat het bijvoorbeeld om staal dat met een maximum hoeveelheid CO² is geproduceerd of cement die uit een bepaalde, meer duurzame mix is gemaakt. Sector per sector en activiteit per activiteit zijn er zo technische standaarden opgesteld om op allerlei parameters een grens te trekken tussen wat duurzaam is en wat niet.

Pijnpunten

Het opstellen van de taxonomie is dus een zeer technische aangelegenheid, waar ook het nodige lobbywerk aan te pas is gekomen. Een lijst met wat duurzaam is en wat niet, is onvermijdelijk voer voor discussie. Denk maar aan de recente toevoeging van kernenergie en bepaalde gasprojecten. Weet wel dat de lijst niet in steen gebeiteld staat. De taxonomie zal nog herhaaldelijk herzien worden en aangepast aan nieuwe inzichten en hogere ambities.

Een ander belangrijk pijnpunt is dat bedrijven vandaag nog niet rapporteren over de taxonomie. Pas vanaf volgend jaar zullen bedrijven onder meer moeten aangeven hoeveel van hun omzet en investeringen in lijn liggen met de taxonomie. Zolang dat niet gebeurt, kan je er als belegger ook geen rekening mee houden.

Nog een pijnpunt ten slotte, is dat de taxonomie enkel standaarden oplegt op het vlak van milieu. Zoals we in onze opleiding uitgebreid betogen is duurzaamheid een veel breder begrip en horen ook sociale kwesties en goed bestuur in de weegschaal te liggen. Europa werkt ook aan een ‘sociale’ taxonomie, maar dat werkstuk is op de lange baan geschoven.

De grote verdienste van het systeem is dat het duidelijkheid brengt voor bedrijven en investeerders over wat nu duurzaam is wat niet.

Voordelen

De taxonomie is hét fundament waarop een meer duurzame Europese economie gebouwd moet worden de komende decennia. De grote verdienste van het systeem is dat het duidelijkheid brengt voor bedrijven en investeerders over wat nu duurzaam is wat niet.

Concreet zal het systeem voor jou als belegger als volgt werken. Bedrijf X rapporteert dat 75 procent van zijn omzet in lijn ligt met de taxonomie, bedrijf Y 25 procent. Je fonds belegt gelijk in bedrijf X en Y en rapporteert dus dat jouw beleggingen 50 procent in lijn liggen met de taxonomie.

 

Bij een volgend gesprek met je bankier zou je kunnen aangeven dat je alleen nog wil beleggen in bedrijven waar minsten 50 procent van de omzet overeenkomt met de taxonomie. Bedrijf Y wil je met andere woorden niet meer in portefeuille.   

Dus, als uw bankier vraag of je een taxonomie wil, schiet dan niet in een kramp, maar geef rustig aan dat je beleggingen volledig of bijvoorbeeld minstens voor de helft in lijn van die taxonomie moeten liggen.

Wil je graag goed voorbereid in gesprek met je bankier, wil je uitzoeken wat jouw voorkeuren in duurzaam beleggen zijn, of wil je beter begrijpen hoe jouw bank dat duurzaam beleggen concreet aanpakt, neem dan zeker eens een kijkje naar onze opleiding ‘Duurzaam sparen en beleggen’

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − negen =