“De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar”

“De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar.” Dat is de conclusie van het duurzaamheidsrapport van het Federaal Planbureau. Het is dus de overheid zelf die tot die vaststelling komt.

In het rapport wordt de vooruitgang gemeten in ruim 80 indicatoren, die de vertaling zijn van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Die 80+ indicatoren geven dus een goed beeld hoe het is gesteld met België.

Welzijn onder druk

De studie kijkt bijvoorbeeld naar de houdbaarheid van het welzijn. Hiervoor hebben de cijferaars vier samengetelde indicatoren opgemaakt: het economisch-, menselijk-, sociaal- en milieukapitaal. “Die meten de voorraad hulpbronnen die nodig worden geacht voor het welzijn van toekomstige generaties.”

Ons welzijn is pas houdbaar als alle vier de indicatoren niet afnemen. En daar knelt precies het schoentje “De indicator die het milieukapitaal meet, is aanzienlijk gedaald. Deze daling is significant en ononderbroken over de hele geanalyseerde periode: tussen 1992 en 2020 daalt de indicator met 21%. Zonder reactie op dit gebied zullen toekomstige generaties aanzienlijk minder milieukapitaal hebben dan de huidige generaties.”

“Onze studie toont aan dat de huidige ontwikkeling van ons land onhoudbaar is. Zonder verandering zullen toekomstige generaties over minder milieubronnen beschikken, wat een negatieve impact zal hebben op hun welzijn”, klinkt het.

De stand van het land

Om de stand van het land op te maken focust het Planbureau op 51 indicatoren, ofwel 3 voor elk van de 17 SDG. “Voor slechts 20 van de 51 indicatoren is ons land op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen”, klinkt de conclusie. “Uit deze balans van 51 indicatoren blijkt dat in 2030 slechts weinig SDG’s bereikt zullen zijn als de
huidige trends worden voortgezet.”

Op deze website kan je de evolutie in elk van de indicatoren zelf bekijken. Hieronder enkel voorbeeld uit het rapport.

Indicatoren

Het onderzoekt naar de indicatoren is nog vrij nieuw. Pas sinds 2016 kijken het Federaal Planbureau en de collega-statistici van Instituut voor de Nationale Rekeningen naar een reeks aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product, de economische groei dus.

“Het bruto binnenlands product (bbp) is een nuttige indicator, maar volstaat niet om de ontwikkeling van de samenleving of het welzijn te meten. Andere indicatoren zijn noodzakelijk om de evoluties te meten in domeinen zoals gezondheid, werkomstandigheden en milieukwaliteit, en om er de verdelingsvraagstukken van te onderzoeken.”

Een wet uit 2014 schrijft daarom voor dat er een set aanvullende indicatoren voor het meten van de levenskwaliteit, de menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie opgemaakt moet worden. Het rapport wordt elk jaar voorgesteld in het Parlement.

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien + vijftien =