Biodiversiteit door een beleggersbril

Auteur: Bruno Iserbyt

Duurzaam beleggen is een vlag die vele ladingen dekt. Hoewel bij ESG-beleggen, de S van Social en de G van Governance vaak als de kleine broertjes van de E (Environment) worden gezien, zit ook onder die E een veelheid aan overwegingen verscholen.

De meest voor de hand liggende is klimaatverandering, maar zoals we in een vorige blog aantoonden, kun je ook in biodiversiteit beleggen. Biodiversiteit?

Jawel, want de biodiversiteit staat in voor de stabiliteit en veerkracht van het wereldwijde systeem. Voedsel, koolstofopslag, zuurstofproductie en het filteren van lucht en water, het hangt allemaal samen met een gezond en divers ecosysteem.

Beleggersbril

Zetten we even een beleggersbril op, dan kan een verstoring van de biodiversiteit volatiliteit in de grondstofprijzen veroorzaken. Bovendien kan dit proces waardeketens verstoren, wat aanleiding geeft tot marktrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en operationele risico’s. Het is niet goed, met andere woorden.

Beleggen in biodiversiteit levert niet alleen een positieve impact op het milieu op, maar ook een positief financieel rendement.

Meer nog, volgens het World Economic Forum zou beleggen in biodiversiteit niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook een positief financieel rendement opleveren.

Wie ons er van verdenkt enkel als belegger naar de wereld te kijken: er zijn uiteraard ook effecten in het dagelijkse leven, zoals stijgende voedselprijzen.

Strategie

De Europese Unie (EU) ontwikkelt haar eigen biodiversiteitsstrategie voor 2030. Ze werkt daarom aan een agenda met werkpunten voor de financiële sector zoals ook voor het kimaat is gebeurd. De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) heeft recent daarover zijn aanbevelingen gepubliceerd. Wordt nog vervolgd.

Doel van de Unie is minstens 20 miljard euro per jaar vrij te maken voor de natuur, onder meer via een reeks uiteenlopende programma’s in de volgende langetermijnbegroting. Dit geld moet deels van de overheden komen, maar er wordt ook gekeken naar particuliere middelen, geld van beleggers met andere woorden.

Als een belegger de impact op de biodiversiteit wil uitzoeken van een beleggingsportefeuille of een fonds, moeten al die portefeuilles op een uitgebreide en consistente manier met elkaar worden vergeleken. De meest gebruikelijke manier om dit vandaag te doen is door de biodiversiteitsvoetafdruk van elke portefeuille te analyseren.

Deze voetafdruk combineert de positieve en negatieve effecten van alle onderliggende activa in een totaalscore. Dergelijke scores kunnen de vorm aannemen van bijvoorbeeld een percentage dat aangeeft hoeveel soorten er verdwenen zijn in een bepaald geïndustrialiseerd of gecultiveerd gebied.

 

De biodiversiteitsvoetafdruk combineert de positieve en negatieve effecten van alle onderliggende activa in een totaalscore.

Beleggers aller landen…

Op het gebied van klimaatverandering hebben vermogensbeheerders zich verenigd in verschillende aandeelhoudersinitiatieven zoals Climate Action 100+. Voor biodiversiteit kunnen vergelijkbare acties worden ondernomen. Er bestaat bijvoorbeeld zoiets als de Stichting Finance for Biodiversity.

Een ander voorbeeld is een Nederlands initiatief van 20 verzekeringsmaatschappijen en 5 pensioenfondsen die een samenwerking zijn aangegaan met drie Europese voedingsmiddelen- en zuivelbedrijven. Bedoeling was duurzame sojaproductie te stimuleren en tegelijkertijd de verschuiving van vlees naar alternatieve eiwitbronnen te bevorderen.

 

Zelf beleggen

Wil je zelf beleggen in biodiversiteit? Via de website van het Towards Sustainability-label kun je ook zien hoeveel beter een bepaald fonds scoort op biodiversiteit ten opzichte van zijn benchmark, zijn maatstaf zeg maar.

Er zijn ook gespecialiseerde fondsen die bijzondere aandacht aan biodiversiteit besteden. Het eco.business Fund bijvoorbeeld bestaat uit twee afzonderlijke subfondsen, één dat belegt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en één in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Het fonds investeert dit geld vervolgens in lokale financiële instellingen die zich inzetten voor het bevorderen van groene financiering, of rechtstreeks in bedrijven die duurzame productie en consumptie nastreven. Bovendien kunnen begunstigden van het fonds toegang krijgen tot technische bijstand die wordt verleend door de eco.business Development Facility.

 

Gerelateerde Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − 1 =