Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Misverstand 3: Duurzaam beleggen is investeren in zonnepanelen en windmolens

Duurzaam beleggen roept bij veel mensen beelden op van zonnepanelen op daken en windmolens her en der verspreid in het landschap. Hoewel de vergroening van onze energie een belangrijke uitdaging is en hernieuwbare energie interessante beleggingsopportuniteiten kan opleveren, houdt het geen steek om het brede onderwerp van duurzaam beleggen te beperken tot zonnepanelen of windmolens.

Op zich verbaast het niet dat duurzaam beleggen dat beeld oproept. Onderzoek toont aan dat voor veel beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden de klimaatverandering en breder het milieu de belangrijkste bezorgheid is.  Andere onderwerpen zoals sociale thema’s of issues van goed bestuur staan typisch minder hoog op de prioriteitenlijst. Zoals we verder in deze elearning nog zullen aantonen, kunnen deze nochtans net zo belangrijk zijn om uit te maken of een belegging duurzaam is of niet. 

Het beeld van zonnepanelen en windmolens is nog om een tweede reden verkeerd. Zoals we in de volgende module bespreken zijn er verschillende strategieën om duurzaam te beleggen. Die laten toe om een heel diverse beleggingsportefeuille samen te stellen gespreid over diverse landen, sectoren, bedrijven, producten en activiteiten.

Die heel diverse strategieën, die je overigens naar hartenlust kan combineren met elkaar, maken dat je aan duurzaam beleggen een persoonlijke invulling kan en zelfs moet geven. Je kan als het ware een volledig eigen aanpak ontwikkelen. Hoe duurzaam je precies belegt, is jouw keuze. Het antwoord hangt onder meer af van je persoonlijke voorkeuren, wat je belangrijk vindt, maar ook hoeveel risico je bereid bent te nemen. Samengevat, als duurzaam belegger kan je in zonnepanelen en windmolens beleggen, maar het moet zeker niet.