Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Misverstand 2: Duurzaam beleggen is een druppel op een hete plaat

Veel beleggers stellen in vraag of het wel zin heeft om duurzaam te beleggen. De overtuiging is dat de financiële wereld gedomineerd wordt door opportunistische beleggers die uit zijn op snelle winsten ook als dat ten koste gaat van het milieu of de maatschappij. En het is bij die ‘haaien’ dat het grote geld zit. Als zij niet duurzaam beleggen, wat heeft het dan voor zin dat ik mijn geld duurzaam beleg?

Op de impact van duurzame geldkeuzes op je voetafdruk zullen we in de module over een duurzaam financieel leven nog dieper ingaan.

Ten tweede kunnen we het beeld van inhalige grote beleggers niet volledig ontkrachten, maar wel bijstellen. Zoals meestal is de werkelijkheid een pak complexer en genuanceerder.

Laat ons opnieuw beginnen met de Ersis-studie over duurzaam beleggen in ons land. Zoals de grafiek hieronder laat zien is het aantal duurzame beleggingsproducten dat wordt aangeboden in ons land ruwweg verdubbeld de jongste tien jaar.

Ersis, figuur 3 Evolutie van het aantal aangeboden beleggingsproducten. (@Jasper: ik vind die niet op de drive)

Het zijn bovendien niet alleen gespecialiseerde spelers die duurzame beleggingsproducten aanbieden. Ook de grootbanken hebben een ruim aanbod uitgebouwd. Als je kijkt naar hun aandeel in het duurzaam belegd vermogen in ons land, zijn grootbanken als BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius ook de grootste duurzame beleggers.

Ersis, Figuur 2 Overzicht marktaandeel lokale aanbieders  (@Jasper: deze afbeelding vind ik niet op de drive)

Ook internationaal is duurzaam beleggen wijdverspreid. Een rapport van Global Sustainable Investment Alliance berekende dat meer dan een derde (36%) van het professioneel beheerd kapitaal – omgerekend een duizelingwekkende 35.000 miljard dollar – duurzaam is belegd.[1]

Dat duurzaam beleggen breed wordt omarmd zie je ook aan het succes van de Principles of Responsible Investing. (Meer weten). Sinds de principes zijn opgesteld “door en voor professionele beleggers” zijn ze al 4.000 keer ondertekend. De jongste jaren zelfs steeds meer.

[1] http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf

Grafiek: aantal ondertekenaars. https://www.unpri.org/pri/about-the-pri (@Jasper: deze vind ik niet op de drive)

Duurzaamheid wordt niet alleen omarmd, de grootste beleggers zetten zelfs vaak de toon. Het Noorse pensioenfonds bijvoorbeeld, het grootste staatsfonds ter wereld, staat bekend als een voorbeeld voor andere institutionele beleggers door de manier waarop zij duurzaamheid in de praktijk brengen. Al kan je natuurlijk kritisch opmerken dat de middelen van het Noorse fonds afkomstig zijn van olie-inkomsten.

Op zich is het niet verwonderlijk dat net grote, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders vooroplopen in duurzaam beleggen. Ten eerste beschikken zij over voldoende middelen om dit professioneel aan te pakken. Ten tweede moeten zij meer dan andere beleggers voorzichtig en voor de lange termijn beleggen, bijvoorbeeld om 40 jaar laten een pensioen uit te kunnen betalen. Dat maakt de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid voor hen relevanter dan voor wie ook.

Ons zal je financiële wereld niet zalig horen verklaren. Een kritische houding is gezond, zeker als belegger. Je kan je ook veel vragen stellen, bijvoorbeeld over hoe duurzaam precies al dat zogenaamd duurzaam belegd kapitaal is. Een terechte vraag, die we verder in deze elearning nog zullen proberen te beantwoorden. Toch kan je niet om de vaststelling heen dat veel professionele belegger duurzaamheid ernstig nemen. Zoals je in de volgende module zal zien, zijn ze ook belangrijk geweest bij de ontwikkeling van verschillende strategieën om duurzaam te investeren. Duurzaam beleggen is zo al lang geen druppel meer, al is de plaat nog zo heet.

Meer weten: De Principles for Responsible Investment (PRI)

In 2005 verzamelde Kofi Annan, toen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een groep vertegenwoordigers en specialisten uit de financiële wereld, NGO’s en het maatschappelijke middenveld. Hun opdracht? Stel een aantal principes op voor verantwoord investeren. Het resultaat werd een jaar later voorgesteld met de Principles for Responsible Investment (PRI).

Het uitgangspunt voor deze principes is dat issues op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur zoals klimaatverandering of mensenrechtenschendingen de prestaties van een beleggingsportefeuille beïnvloeden. Een belegger moet ze daarom in overweging nemen naast financIële factoren. 

Zo’n 4.000 zogenaamde institutionele beleggers – denk aan banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen – hebben de principes voor verantwoord investeren ondertekend. Hiermee erkennen ze dat ze de plicht hebben te handelen in het langetermijnbelang van hun klanten. Dat is wat hun feduciaire plicht heet. En om zich aan die feduciaire plicht te houden, huldigen ze onder meer de volgende zes principes:

  • Bij beleggingsbeslissingen houden we rekening met mens, milieu en maatschappij.
  • Wij zullen actieve aandeelhouders zijn, en mens, milieu en maatschappij een onderdeel laten zijn van ons stem- en engagementbeleid.
  • We vragen de ondernemingen en organisaties waarin we beleggen transparant te zijn over kwesties op het gebied van mens, milieu en maatschappij.
  • We zullen de acceptatie en implementatie van de principes in de beleggingswereld promoten.
  • We zullen samenwerken met andere partijen om de effectiviteit van de principes te vergroten.
  • We zullen verslag uitbrengen van de stappen die wij zetten en de voortgang die we maken in het implementeren van de principes.