Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Misverstand 1: Duurzame beleggen brengt minder op

Het misverstand dat duurzaam beleggen ten koste gaat van rendement bleef hardnekkig lang bestaan. Er lijkt dan ook een zekere logica achter te schuilen. Ten eerste zijn mensen gewoon dat duurzaamheid tegen een prijs komt. Biologische groeten en fruit kosten ten slotte toch ook vaak meer? Ten tweede lijkt duurzaam beleggen een extra dienstverlening waar kosten tegenoverstaan die ten koste gaan van rendement. En ten derde lijkt duurzaam beleggen je mogelijkheden te beperken, waardoor je als belegger opportuniteiten misloopt.

De jongste jaren zijn de geesten gerijpt. Het is dan ook een misverstand dat door honderden wetenschappelijke studies is weerlegd (Meer weten). Ook met het voorbeeld hieronder kunnen we dit misverstand makkelijk de wereld uithelpen. De grafiek en tabel vergelijken de prestatie van een korf aandelen uit de hele wereld (MSCI World index) met eenzelfde korf van duurzame aandelen (MSCI World SRI index).

MSCI World en MSCI World SRI (bron www.msci.com)

Het beeld is duidelijk. Ons zal je niet horen zeggen, dat duurzaam gegarandeerd meer opbrengt. En zeker niet altijd. Op sommige momenten zal duurzaam beleggen mogelijks wat achterblijven. Zeker op korte termijn. Er kunnen gerust momenten voorkomen waarop meer duurzame bedrijven het even wat minder doen. Of omgekeerd momenten waarop meer vervuilende sectoren zoals olie en mijnbouw het net goed doen. De claim die wel gemaakt mag worden is dat duurzaam beleggen op lange termijn minstens evenveel opbrengt en soms zelfs meer.

Meer weten: Duurzaam beleggen brengt minstens evenveel op

Er zijn honderden zoniet duizenden studies gedaan naar het rendement van duurzaam beleggen. De consensus hieruit is dat duurzaam beleggen minstens evenveel oplevert.

Om die conclusie te onderbouwen, halen we twee samenvattende onderzoeken aan, zogenaamde metastudies.

Een belangrijke metastudie is die van Friede, Busch en Bassen uit 2015. Zij analyseerden meer dan 2000 studies die sinds 1975 zijn verschenen. 90% van deze onderzoeken stelt vast dat duurzaamheid een positieve bijdrage heeft geleverd aan de financiële prestaties van bedrijven.

Een tweede belangrijke metastudie is die van Clark, Feiner en Viehs (2015), een analyse van meer dan 200 onderzoeken. Zo komen ze tot een aantal belangrijke conclusies.

  • 88% van de studies toont dat sterke prestaties op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur (ESG) leiden tot betere operationele resultaten bij bedrijven. Bovendien hebben deze bedrijven een lager risicoprofiel en genieten ze een betere reputatie.
  • 90% van de studies toont dat de kapitaalkosten van duurzaam geleide bedrijven lager zijn, waardoor ze zich dus goedkoper kunnen financieren op de kapitaalmarkt, wat dan weer voordelig is voor de resultaten van deze bedrijven.
  • 80% van de onderzoeken toont dat de aandelenkoersen van bedrijven positief beïnvloed worden door goede duurzaamheidsprestaties.